Outplacement en Reintegratie voor 50 plussers

Maak kennis met Werkcontact Werkcontact is een arbeids-integratiebedrijf en een landelijk opererend bureau voor outplacement- en spoor 2 trajecten. De organisatie richt zich op activering van minder plaatsbare werkzoekenden en het creëren van werkgelegenheid en nieuwe economische dragers. praktisch ingesteld, doelgericht en met oog voor een positief resultaat. Overheden, bedrijven, werkgelegenheidsorganisaties, belangengroepen en anderen kunnen…