Gem Jobs
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement en Reintegratie voor 50 plussers

Maak kennis met Werkcontact

Werkcontact is een arbeids-integratiebedrijf en een landelijk opererend bureau voor outplacement- en spoor 2 trajecten. De organisatie richt zich op activering van minder plaatsbare werkzoekenden en het creëren van werkgelegenheid en nieuwe economische dragers. praktisch ingesteld, doelgericht en met oog voor een positief resultaat.

Overheden, bedrijven, werkgelegenheidsorganisaties, belangengroepen en anderen kunnen een beroep doen op de expertise van Werkcontact bij het opzetten en uitvoeren van werkgelegenheids-projecten. met professionele adviseurs worden veranderings-processen begeleid en worden adequate wegen gevonden voor de verhoogde participatie van diverse groepen mensen.
Werkcontact richt zich als bemiddelingsorganisatie op mensen die recht hebben op ondersteuning bij reïntegratie op de arbeidsmarkt. Onze dienstverlening heeft als specifiek aandachtspunt de begeleiding van zieke medewerkers in het kader van reintegratie tweede spoor en outplacementbegeleiding van 50 plussers.

Bij de ondersteuning gaat Werkcontact er van uit dat mensen beter kunnen presteren wanneer hun wensen en belemmeringen werkelijk aandacht krijgen. De mens staat hierbij centraal, waarbij nadrukkelijk uitgegaan wordt van de mogelijkheden van het individu.

OVAL Keurmerk

Sinds 2012 is Werkcontact in het bezit van het OVAL keurmerk van, de brancheorganisatie voor outplacement- en reïntegratiebedrijven. Het keurmerk staat voor kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van reïntegratie. Prestatie indicatoren waarop Werkcontact getest is en geslaagd, zijn onder andere de doorlooptijden voor het opstellen van het trajectplan, de eerste activiteit en de gehele trajecten. Het eindresultaat van de trajecten, met name de duurzame plaatsingen is gemeten. En ook het opleidingsbeleid van Werkcontact en de competenties van de medewerkers zijn onder de loep genomen. Daarnaast is gesteld dat het privacyreglement en klachtenmanagement van Werkcontact toereikend is. Als laatste is de tevredenheid van de kandidaten en de opdrachtgevers gemeten. Met name het klanttevredenheidsonderzoek zal een terugkerende activiteit zijn die Werkcontact uitvoert.

In een omgeving waarin opdrachtgevers meer dan ooit de nadruk leggen op het behalen van resultaten is het onze taak  vernieuwend en creatief te blijven. Wij zien het behalen van het keurmerk als een bevestiging van de kwaliteit van onze aanpak hierin!

https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl