Gem Jobs
Image default
Financieel

Wat is nou freelance factoring?

Freelance Factoring is helemaal gericht op zzp’ers en kleine ondernemers die een factuur direct uitbetaald willen hebben. Er geldt geen minimum voor het aantal facturen of de bedrijfsomzet en je zit niet vast aan een contract. Je mag dus ook maar één factuur insturen als je dat wil. Bij freelance factoring verzekert ook het risico op faillissement van een debiteur. Dit betekent dat je altijd uitbetaald krijgt, ook als je opdrachtgever failliet gaat. Zodra een betaaltermijn wordt overschreden, voert Freelance Factoring het debiteurenbeheer voor je uit.

Voor wie?

Freelance Factoring is zoals de naam al aangeeft geschikt voor freelancers (zzp’ers) en het kleine mkb, in Nederland.W il je gebruik maken van freelance factoring? Dan vraag je eerst een offerte aan. Na 24 uur kun je je eerste factuur uploaden naar het online factoringportal, gewoon in je eigen lay-out. Het factuurbedrag wordt daarna direct naar je overgemaakt, met inhouding van de onderstaande kosten. Je betaalt minimaal 2% per factuur, maximaal 6%. Het precieze percentage is afhankelijk van het factuurbedrag, de betaaltermijn van je opdrachtgever en zijn risicoprofiel.Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en hebt ook geen extra kosten voor de kredietchecks die Freelance Factoring doet bij je opdrachtgevers.

Wat is freelance factoring?

Freelance factoring is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij een extern bedrijf de afhandeling en inning van je debiteurenposten overneemt. Het zorgt ervoor dat de cashflow van je bedrijf verbetert en dat kapitaal dat nog vast zit bij je opdrachtgevers sneller vrijkomt. Een factoringbedrijf neemt je debiteurenbeheer over en betaalt je verstuurde facturen vrijwel direct uit. Hierdoor beschik je meteen over het geld waar je recht op hebt. Dit geeft je de ruimte om te investeren in nieuwe opdrachten, je leveranciers te betalen of gewoonweg te leven. Freelance factoring is dus vooral voor kleine bedrijven en zzp’es interessant.