Gem Jobs
Image default
Gezondheid

Fijnstof, een niet te onderschatten impact op onze gezondheid

Het zal bij iedereen inmiddels wel bekend zijn dat fijnstof slecht is voor de gezondheid. Er zijn verschillende aandoeningen die hieraan toegeschreven kunnen worden. Denk hierbij in eerste instantie aan luchtwegaandoeningen. Wat echter bovendien ook te denken van hart- en vaatziekten evenals een vroegtijdig overlijden? Omwille van al deze verschillende redenen spreekt het voor zich dat de beschikking hebben over betrouwbare data van cruciaal belang kan zijn. Er wordt dan ook in de praktijk steeds meer wetenschappelijk bewijs geleverd voor de schadelijke effecten die het gevolg zijn van luchtverontreiniging op onze gezondheid. Dit geldt niet in het minst voor fijnstof. Europese verplichtingen hebben ervoor gezorgd dat overheden genoodzaakt zijn om overschrijdingen te analyseren en waar nodig maatregelen te treffen.

Fijnstof wordt ook geproduceerd in je eigen woning

Niet zelden is het zo dat mensen vermoeden dat fijnstof vooral een probleem is dat buitenshuis ontstaat. Dat is niet helemaal juist. Ook binnen in je woning is het namelijk zo dat er op verschillende manieren fijnstof kan ontstaan. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je vlees aan het braden bent of wanneer je groenten wokt. In het meest optimale geval is het zo dat kookdampen meteen worden afgezogen door de afzuigkap. Verschillende experimenten en onderzoeken die zijn gebeurd hebben daarbij in de praktijk aangetoond dat een efficiënte afzuiging ten minste over een capaciteit moet beschikken van 300 kubieke meter per uur. Tijdens het uitvoeren van een aantal metingen in diverse woningen bleek echter dat de afzuigcapaciteit daar amper 40 kubieke meter per uur bedroeg. De zogenaamde bouwregelgeving gaat in de praktijk uit van 75 kubieke meter per uur.

Welke acties kunnen er worden ondernomen om het probleem aan te pakken?

Er wordt ondertussen door experten gepleit voor een herziening van de ontwerpcapaciteiten voor keukenafzuiging in de bouwregelgeving. Bovendien wordt er tevens gepleit voor het invoeren van aanvullende eisen voor wat de kookafzuiging betreft. Dit is in het bijzonder van belang voor energiezuinige nieuwbouwwoningen die luchtdicht zijn gemaakt.

Voor deze panden geldt namelijk dat het fijnstof er urenlang in kan blijven hangen. In de nabije toekomst zou er dan ook gezocht moeten worden naar een oplossing zonder dat dit de energiezuinigheid van het pand in kwestie zou ondermijnen. Er zijn verschillende oplossingen waar op dit vlak naar gekeken kan worden. Denk hierbij onder meer aan:

  • Efficiënter werkende afzuigkappen;
  • Een grotere afzuigcapaciteit evenals ruimere afvoerbuizen;
  • Slimmere systemen die met maatwerk zeer specifiek kunnen afzuigen;

Het probleem dat door fijnstof wordt veroorzaakt mag absoluut niet worden onderschat. De verwachting is dan ook dat op jaarbasis zomaar ongeveer 11.000 mensen vroegtijdig komen te overlijden door de gevolgen van luchtverontreiniging. In vier op de vijf gevallen wordt fijnstof aangeduid als de belangrijkste veroorzaker. Het is dus duidelijk zo dat ze verantwoordelijk is voor heel wat menselijk leed. Bovendien is het zo dat ook de sociale kosten niet uitgevlakt mogen worden. Wordt het verlies aan gezonde levensjaren omgerekend naar euro’s, dan zouden we tot de vaststelling komen dat ze goed is voor een jaarlijkse kost gelegen tussen de 10 en 15 miljard euro op jaarbasis. Dit is uiteraard allerminst aanzienlijk te noemen.