Gem Jobs
Image default
Banen en opleidingen

Feit: werken in de zorg moeten we aantrekkelijker maken

Het is inmiddels wel een gegeven dat de zorg krachten tekort komt. Dat is een probleem waar de zorg nu al jaren mee kampt. En de zorg wordt nooit minder, integendeel: door vergrijzing is er meer vraag naar zorg dan ooit.

Duurzaam zorgpersoneel

Veel zorginstellingen kiezen voor een werving en selectiebureau om aan personeel te komen, omdat het vaak veel tijd en energie kost om aan goede krachten te komen. Bureaus voor werving en selectie in de zorg helpen zorgmedewerkers aan de juiste instellingen te koppelen. We zouden moeten investeren in duurzame zorg en daaronder vallen ook duurzame werknemers die kiezen voor de zorg en ook daadwerkelijk willen blijven werken in de zorg. Dat is op dit moment namelijk nog te weinig het geval. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 40 procent van de nieuwe zorgmedewerkers binnen twee jaar de handdoek in de ring gooit en van carrière wisselt. Elk jaar stoppen 150.000 mensen in Nederland. Dat is alles behalve wenselijk, gezien de schaarste die al heerst in deze beroepsgroep die hard nodig is. Zorgwekkend is het dat het meeste vertrek geen natuurlijk verloop betreft, maar waar een bewuste keuze aan ten grondslag ligt.

Verandering is bittere noodzaak

Er moet dus iets veranderen willen we de zorg een aantrekkelijke sector maken voor medewerkers. Vorig jaar is er wel besloten een coronabonus uit te keren en een extra bonus. Daarbij komt er op relatief korte termijn structureel 130 miljoen euro beschikbaar om de zorg aantrekkelijker te maken. Van structurele salarisverhoging is geen sprake. Of dit voldoende is zal de tijd moeten leren.

De schoen wringt niet op inhoud van het werk

Uit cijfers blijkt dat zorgmedewerkers vaak wel erg gepassioneerd en bevlogen zijn over hun werk, maar aan de andere kant heerst er veel uitstroom en een hoog ziekteverzuim. Het knelt vooral in de hoge werkdruk, bureaucratie en werkomstandigheden. Over de inhoud van het vak lijken de meeste zorgmedewerkers tevreden. Op de drie aspecten van papierwerk, werkdruk en werkomstandigheden is de winst te behalen. Daarom komt er vanaf 2023 een breed maatregelenpakket, gericht op meer loopbaanmogelijkheden, betere contracten, lagere werkdruk en meer regie voor zorgmedewerkers. Of dat genoeg is zal de tijd leren.

https://www.zorgdesq.nl/diensten/werving-en-selectie-zorg/