Outplacementbureau Werkcontact nu ook in Antwerpen

Gemjobs

DEN HAAG — Een medewerker van een jaar of 50. De laatste 10 jaar was hij controller. De medewerker heeft, ondanks zijn leeftijd, toch nog de nodige ambities. Groei binnen het bedrijf waar hij werkt is echter niet mogelijk.

Hiervoor bestaat sinds een aantal jaren een oplossing: outplacement. Sinds het begin van de jaren tachtig is outplacement ook in Nederland ingeburgerd geraakt. Outplacement is het professioneel begeleiden van een organisatie en de betrokken medewerker bij het scheiden der wegen. Sommige vergelijken outplacement zelfs met het beëindigen van een huwelijk, al gaat die vergelijking natuurlijk wel erg ver.
Het is namelijk niet zo dat outplacement alleen van pas komt in een situatie waarin een werknemer niet meer goed functioneert. Ook een arbeidsconflict van kan een reden voor een werkgever zijn om een outplacementbureau in de arm te nemen. Outplacementbureaus worden verder vaak ingeschakeld bij gedwongen ontslagen als gevolg van fusies of reorganisaties. Outplacement is dus voor de werkgever een instrument om de bedrijfsvoering te verbeteren. De werknemer zou het kunnen zien als een secundaire arbeidsvoorwaarde.
Het initiatief tot outplacement wordt door de werknemer vaak als een schok ervaren. De werknemer verliest zijn baan en dus zijn zelfvertrouwen. Het verwerken van het baanverlies is vergelijkbaar met een rouwproces. Vaak ziet men echter na verwerking van de woede en het verdriet een nieuwe wereld opengaan.
Onder begeleiding van outplacementadviseurs en mensen met zeer veel ervaring in het bedrijfsleven wordt de medewerker hierbij geholpen.

Outplacementbureau Werkcontact

Belangrijk is dat de werknemer opnieuw zijn, soms nog verborgen kwaliteiten, (her)ontdekt. Wanneer de werknemer zijn eigenwaarde en zelfrespect terug heeft, kan deze zich gericht gaan aanbieden op de arbeidsmarkt.
Outplacementbureau Werkcontact in Den Haag begeleidt en ondersteunt op deze manier jaarlijks ongeveer 150 mensen, waarvan ongeveer 75 procent 50 plusser, op weg naar een nieuwe functie. Daar moet door de werkgever wel een redelijk bedrag voor worden betaald want de kosten voor outplacement bedragen ongeveer 3 tot 5 duizend Euro per traject.
Bedrijven in België kunnen vanaf september 2018 nu ook bij Outplacementbureau Werkcontact Antwerpen voor outplacement terecht. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Outplacementbureau Werkcontact.

https://www.outplacementverzekering.nl